KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA

Uuendatud aprillis 2020

 1. EESSÕNA

Vastavalt isikuandmete kaitset käsitleva määruse EU 679/2016 artiklile 13 (edaspidi käesolevas dokumendis „Määrus“ või „GDPR“) soovib Luigi Lavazza S.p.A. isikuandmete töötlejana teavitada Teid sellest, et siinsel veebilehel kasutatakse veebilehtede (sealhulgas mobiiliversioonid) ja rakenduste kasutuskogemuse parandamiseks ja Teie tuvastamiseks järgmise külastuse ajal „küpsiseid“ ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid. Palume käesolev küpsiste kasutamise poliitika läbi lugeda, milles esitame kogu teabe selliste tehnoloogiate kasutamise kohta.

 1. MIS ON KÜPSISED?

Küpsised on lühikesed tekstiribad, mis laaditakse automaatselt alla kasutaja veebilehitsejasse või muusse seadmesse tema nõusolekul (vajaduse korral) meie veebilehtede sirvimise, sealhulgas mobiiliversioonide või rakenduste kasutamise käigus. See võimaldab meil igal järgmisel külastusel jälgida iga külastaja valikuid ja pakkuda nii paremat ja kohandatud kogemust.

Mõned küpsised koguvad teavet meie veebilehe kaitsmiseks; teised küpsised annavad teavet, et aidata meil selle toimimist parandada; järgmisi kasutatakse sisu kohandamiseks. Iga küpsis tegeleb konkreetse ülesandega ning kasutuse funktsiooni ja eesmärgi alusel saab need jagada tehnilisteks, koondanalüüsi tegevateks ja profileerivateks küpsisteks.

Sellel veebilehel navigeerides saate installida “esimese osapoole” või “kolmanda osapoole” küpsised. Mõiste „esimene osapool” tähendab küpsiseid, mille installib ja mida haldab Andmekontroller personaalselt, „kolmanda osapoole“ küpsised installivad kolmandad osapooled.

Kõikides isikuandmed puudutavates küsimustes võite pöörduda meie kontserni andmekaitseosakonna poole kirjalikult aadressil: PrivacyDPO@lavazza.com

 1. TEHNILISED, ANALÜÜTILISED JA FUNKTSIONAALSED KÜPSISED

Selles punktis kirjeldatud küpsised saadetakse otse veebilehelt ja võivad olla nii esimese osapoole kui kolmanda osapoole omad. Need küpsised installitakse eesmärkidel, mis on nimetatud üksikasjalikult allpool loetletud küpsiste kategooriate kohta:

Tehnilised küpsised _ Need küpsised installitakse meie veebilehe optimeerimiseks ja parandamiseks või selle funktsioonide ja toimimise täiustamiseks. Seda tüüpi küpsiseid kasutatakse näiteks kasutajate eelistuste salvestamiseks veebilehel olevate küpsiste kasutamiseks. Tehnilisi küpsiseid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil ning neid võivad hallata Lavazza või kolmandad osapooled.

Neid küpsiste kategooriaid saab kasutada ilma kasutaja eelneva ja selge nõusolekuta. Need küpsised lubatakse automaatselt.

Analüüsiküpsised _ See kategooria hõlmab “toimimis- või analüüsiküpsiseid”. Need on küpsised, mis koguvad teavet veebilehte külastavate kasutajate arvu ning kõige rohkem külastatud veebilehe lehekülgede / osade kohta (näiteks millistelt lehekülgedelt saame teateid probleemide kohta). Need küpsised annavad kontrollerile teavet selle kohta, kuidas veebilehed / rakendused toimivad ja neid saab kasutada kasutaja nõusolekul.

Funktsionaalsed küpsised _ Need küpsised lubavad kasutajatel pakutava teenuse parandamiseks veebisaidil vastavalt valitud kriteeriumile (nt keel, tekstimärgid, veebilehitseja tüüp) navigeerida ning neid saab kasutada kasutaja nõusolekul.

 1. PROFILEERIMISKÜPSISED

Profileerimisküpsised talletavad teavet kasutajate eelistuste kohta navigeerimise ajal ning installitakse kasutaja profiilide loomiseks, et pakkuda sihitud teenuseid või sisu, näidata sisu või pakkuda kaubanduslikke algatusi meie veebilehtedel olevate jaotiste põhjal, mis on kasutajate jaoks ja huvi põhjal kõige asjakohasemad.

Profileerimisküpsiseid saab kasutada kasutaja nõusolekul. Nõusolek küsitakse bänneri kaudu, mida kuvatakse kasutaja esmakordsel külastusel, klõpsates valikule „Eelistuste haldamine“.

 1. JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD

Meie veebilehtedel ja rakendustes kasutatakse ka küpsistele sarnaseid tehnoloogiaid, mida tuntakse „sildistamise“ tehnoloogiatena; need võimaldavad meil aru saada, milline sisu kasutajatele kõige rohkem huvi pakub ning milline konkreetne pakkumine võib kõige huvitavam olla.

Sildistamistehnoloogiate abil saadud teavet saab kasutaja nõusolekul kasutada nende toodete ja kaubanduslike pakkumuste näitamiseks, mis kõige paremini nende eelistustele vastavad. Nõusolek küsitakse bänneri kaudu, mida kuvatakse kasutaja esmakordsel külastusel, klõpsates valikule „Eelistuste haldamine“.

 1. KOLMANDATE OSAPOOLTE KÜPSISED JA SOTSIAALMEEDIA NUPUD

Kolmandate osapoolte küpsised installitakse sihitud teenuste või sisu pakkumiseks kolmanda osapoole veebilehelt väljaspool veebilehte, kus kasutaja navigeerib.

Sellel veebilehel kasutatakse ka sotsiaalmeedia nuppe – need on digitaalsed nupud (või ikoonid), mida kasutame otseühenduse loomiseks oma sotsiaalmeedia lehekülgedega (nt Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) või kasutaja autentimiseks või registreerimiseks (nt Google, Amazon, Facebook) – mis võivad installida kolmanda osapoole küpsiseid, mis on küpsised nendest sotsiaalmeedia võrgustikest, millele nad viitavad.

Kolmandate osapoolte küpsiseid saab kasutada ainult kasutaja eelneval nõusolekul, mis saadakse bänneri abil nii nagu eelnevalt kirjeldatud. Kasutajad saavad oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised punktis „Kuidas küpsiseid hallata“ kirjeldatud toiminguid järgides.

 1. KÜPSISTE KEHTIVUSAEG

Küpsised võivad olla:

 • Ajutised või seansiküpsised: neid kasutatakse ajutise teabe talletamiseks ja konkreetse seansi käigus tehtud toimingute ühendamiseks ning eemaldatakse kasutaja arvutist pärast veebilehitseja sulgemist.
 • Püsivad ehk igavesed küpsised: neid kasutatakse teabe, nagu nime ja ligipääsuparooli, talletamiseks, nii et kasutajatel pole vaja seda teavet iga kord konkreetse veebilehe külastamisel sisestada. Need küpsised talletatakse kasutajate arvutitesse pärast veebilehitseja sulgemist jäävalt.

Kehtivusaeg sõltub küpsiste installimise käigus seatud kehtivusajast. Iga küpsise kehtivusaja teadasaamiseks võite vaadata meie küpsiste haldamise jaotist, kus on esitatud ka iga küpsise nimi, kategooria ja otstarve.

 1. KUIDAS KÜPSISEID HALLATA

Kasutajad saavad seada oma küpsiste eelistused

 1. meie veebilehe kaudu küpsiste haldamise jaotises – see võimaldab kasutajatel valida küpsiste liigi (sealhulgas kolmandate osapoolte küpsised), mida võib installida, vaadata veebilehel kasutatavate küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate nimekirja, neid eemaldada
 2. oma veebilehitsejast ning vältida näiteks küpsiste installimist mitte kolmandate osapoolte poolt. Sel juhul erinevad küpsiste installimise ja eemaldamise lubade haldamise protseduurid vastavalt kasutatavale veebilehitsejale. Lisateave küpsiste haldamise kohta veebilehitsejas leidub: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safarija Microsoft Edge .

Kolmandate (partneriväliste) osapoolte teenuste korral võivad kasutajad kasutada oma õigust keelata jälgimine, kasutades nimetatud kolmandate osapoolte puutumatusnormides esitatud teavet.

 1. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED JA KUIDAS ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSI KASUTADA

Andmesubjektid saavad kasutada kohaldatavatest puutumatuseesnormidest tulenevaid õigusi vastavalt GDPR artiklitele 15-22. Teie isikuandmete töötlemist puudutava teabe saamiseks / küsimiseks ja GDPR artiklitest 15-22 tulenevate õiguste kasutamiseks võite pöörduda meie kontserni andmekaitseosakonna poole aadressil PrivacyDPO@lavazza.com

***

Käesolevat küpsiste kasutamise poliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. See võib juhtuda näiteks siis, kui on vaja täita uusi valdkonna nõudeid, värskendada või pakkuda uusi teenuseid või kui kasutusele võetakse uued tehnoloogiad. Seetõttu kutsutakse kasutajaid üles käesolevat küpsiste kasutamise poliitikat sageli üle lugema, et olla kursis kõikide täienduste või muudatustega.