PRIVATUMO POLITIKA
ES reglamento Nr. 679/2016 13 straipsnis

Atnaujinta 2022 m. rugpjūčio mėn.
Įvadas

Vadovaudamasi Europos reglamentu Nr. 679/2016 (toliau – Reglamentas) ir nacionaliniais asmens duomenų apsaugos teisės aktais (toliau tekste – Privatumo įstatymas), LUIGI LAVAZZA S.P.A. prašo atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kurioje pateikiama svarbi informacija apie asmens duomenų apsaugą.
Asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento nuostatas vadovaujantis teisingumo, teisėtumo, skaidrumo, paskirties ir duomenų saugojimo trukmės apribojimo, minimizavimo ir tikslingumo, vientisumo ir konfidencialumo principais.

****

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS
Asmens duomenų valdytojas yra LUIGI LAVAZZA S.p.A. (toliau – „Lavazza“ ir (arba) Duomenų valdytojas), kurio registruota buveinė yra Turine, Via Bologna 32, laikinai atstovaujama jo teisėto atstovo.

2. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS – DAP
Vadovaudamasis Reglamento nuostatomis, Duomenų valdytojas yra numatęs ir paskyręs duomenų apsaugos pareigūną (DAP), atsakingą už Reglamento laikymosi stebėseną ir kuris yra Italijos duomenų apsaugos institucijos ir duomenų subjektų kontaktinis asmuo. Su DAP galima susisiekti šiuo el. p. adresu PrivacyDPO@lavazza.com.

3. DUOMENŲ TVARKYTOJAI
Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti įmonės, paskirtos duomenų tvarkytojais, kurie „Lavazza“ vardu vykdo veiklą, susijusią su asmens duomenų tvarkymu. Duomenų valdytojas yra sudaręs nuolat atnaujinamą duomenų tvarkytojų sąrašą, kurį pateikia susisiekus su juo šio pranešimo 12 punkte nurodytais adresais.

4. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 • Asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis ir kt.).
 • Kontaktinė informacija (el. paštas, adresas, telefono numeris).
 • Geografinės vietos duomenys (įskaitant IP adresus).
 • Naršymo internete duomenys (įskaitant duomenis, gaunamus naudojant socialinės žiniasklaidos piktogramas ir prisijungimo mygtukus, pvz., „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir t. t.), duomenys, sukaupti naudojant kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje įdiegtus slapukus (daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje).
 • Banko duomenys, reikalingi verslo santykiams valdyti.
 • Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai.
 • Jei užklausa siunčiama per „Lavazza“ svetainės skiltį „Susisiekite su mumis“, turi būti pateikti tam tikri asmens duomenys, kad „Lavazza“ galėtų reikalavimus patenkinti, todėl atitinkami registracijos formos laukai pažymėti kaip privalomi.
  Be aukščiau nurodytų kategorijų asmens duomenų, kiti tiesiogiai pateikti duomenys (vadinamieji „įnašai“), tokie kaip „patinka“, komentarai, nuotraukos ir apskritai visas turinys bei informacija, kurią galbūt paskelbėte socialinių tinklų puslapiuose, skirtuose įvairiems „Lavazza Group“ prekės ženklams priklausantiems produktams, gali būti tvarkomi bei platinami „Lavazza“ socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir kt.).

5. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS
Atsižvelgiant į poreikius, susijusius su prieiga prie įvairių „Lavazza" svetainių skilčių (ir nepažeidžiant atskirų, asmens duomenų teikimą apimančių iniciatyvų, dėl kurių kiekvienu konkrečiu atveju skelbiami konkretūs privatumo įspėjimai), toliau nurodomi asmens duomenų tvarkymo tikslai ir su jais susiję teisiniai pagrindai:

 • Registracija svetainėje ir (arba) programėlėje: registracijos procedūra, sukuriant paskyrą arba naudojant jau turimą socialinio tinklo paskyrą, siekiama, kad kaip registruotas vartotojas galėtumėte naudotis svetaine ir įvairiomis išskirtinėmis joje siūlomomis paslaugomis. Duomenų pateikimas nėra privalomas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra priemonių, prieš sudarant sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, įgyvendinimas.
  Registruojantis per programėlę, bus prašoma leidimo gauti pranešimus apie skelbiamą naują turinį, iniciatyvas, renginius, akcijas ir pan. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas. Visada galite persigalvoti ir tiesiai iš savo įrenginio skiltyse „Nustatymai“ ir „Pranešimai“ pakeisti nustatymus, susijusius su tokių pranešimų gavimu.
  Prieiga naudojantis socialiniais tinklais gali apimti ne tik tuos asmens duomenis, kurie buvo pateikti registracijos mūsų portale metu, bet ir kitus duomenis, remiantis įgaliojimais, kuriuos suteikėte šiems socialiniams tinklams ir kurie turi būti nurodyti atsižvelgiant į privatumo valdymo politiką.
 • Produktų pirkimas: naudodamiesi mūsų svetaine galite įsigyti „Lavazza“ produktų kaip registruotas vartotojas (tokiu atveju perkant kiekvieną kartą nereikia iš naujo įvesti asmens duomenų) ir kaip neregistruotas vartotojas (kiekvieną kartą įvedant reikiamus duomenis). Abiem atvejais tvarkomi asmens duomenys.
  Asmens duomenys tvarkomi siekiant valdyti užsakymus ir mokėjimus, vykdyti su tai susijusius administracinius ir apskaitos įsipareigojimus, taip pat susisiekti su asmeniu dėl bet kokios su pirkiniais susijusios informacijos (pvz., apie užsakymų būseną). Asmens duomenų pateikimas yra neprivalomas, tačiau reikalingas užsakymui įvykdyti. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdymas.
 • Užklausų ir (arba) iniciatyvų valdymas: asmens duomenys renkami siekiant atsakyti į el. paštu, interneto svetainėje ir (arba) socialiniuose tinkluose pateikiamas užklausas, pavyzdžiui, susijusias su (a) kavos aparatų priežiūra, remontu ir (arba) pakeitimu, (b) įvairių „Lavazza Group“ prekės ženklų produktais, (c) dalyvavimo mūsų iniciatyvose (pvz., tvarumo veikloje, žaidimuose) valdymu. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Duomenų valdytojo interesas.
  Aukščiau (a) punkte nurodytos paslaugos taip pat gali būti teikiamos per vaizdo pokalbius ir (arba) skambučius. Šiuo atveju pagalba vaizdo pokalbiais / skambučiais aktyvuojama naudotojo nuožiūra, teikiama tik tiesioginės transliacijos režimu ir jų turinys neįrašinėjamas.

Kiti tikslai:

 • Rinkodara: gavę konkretų sutikimą, tvarkome asmens duomenis, leidžiančius siųsti komercinius pranešimus, kviesti dalyvauti mūsų reklaminėse iniciatyvose, renginiuose ir užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas, kuris gali būti bet kada atšauktas.
 • Dalyvavimas konkursuose ir loterijose: tvarkome asmens duomenis, kad galėtumėte dalyvauti konkursuose ir loterijose. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra priemonių, prieš sudarant sutartį, kurių šalis yra duomenų subjektas, įgyvendinimas.
 • Dalyvavimas meistriškumo kursuose ar mokymuose: tvarkome asmens duomenis, kad galėtumėte užsiregistruoti ir dalyvauti mūsų meistriškumo kursuose ir mokymuose. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas.
 • Profiliavimas: gavę konkretų sutikimą, galime tvarkyti asmens duomenis profiliavimo tikslais, t. y. analizuoti arba numatyti jūsų skonį, galimus įpročius ir vartotojų pasirinkimus, kad pasiūlytume produktų, paslaugų, akcijų ir komercinio turinio pranešimų. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas, kuris gali būti bet kada atšauktas.
  Profiliavimas taip pat gali būti atliekamas naudojant pirmosios ir trečiosios šalies slapukus. Todėl kviečiame susipažinti su mūsų slapukų politika. Duomenys gali būti apdorojami tik gavus atskirą ir neprivalomą papildomą sutikimą.

Be jau minėtų tikslų:

 • Analizės tikslai: asmens duomenys, pateikti sąveikaujant su „Lavazza“ pasauliu, ir su šia sąveika susijusi informacija bus kaupiami mūsų duomenų bazėje ir naudojami anonimiškai analizuoti ir tobulinti siūlomas paslaugas, vertinti „Lavazza“ skatinamos veiklos ir iniciatyvų veiksmingumą bei atlikti statistinę duomenų bazės sudėties analizę. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo interesas.
 • Bet kokiu kitu tikslu, dėl kurio davėte konkretų sutikimą, jį galima bet kada atšaukti.

6. NUOSTATOS POBŪDIS
Priklausomai nuo tikslo, kurio siekiama, asmens duomenų teikimas gali būti neprivalomas arba privalomas. Kai teikimo pobūdis yra privalomas, reiškia, kad reikalaujamų asmens duomenų nepateikimas gali turėti įtakos galimybei naudotis tam tikromis paslaugomis (pvz., norint pateikti užsakymus ir pirkti, būtina nurodyti savo adresą, o nepateikus šios informacijos neleidžiama užbaigti užsakymo ir (arba) pirkimo). Kai teikimo pobūdis yra neprivalomas, galima naudotis pagrindinėmis, bet ne papildomomis paslaugomis (pvz., nepateikus sutikimo gauti reklaminius pranešimus, tai neturės įtakos užsakymo / pirkimo užbaigimui, tačiau nebus galima gauti naujausios informacijos apie akcijas ir iniciatyvas).
Privalomas arba neprivalomas asmens duomenų teikimo pobūdis nurodomas kiekvieną kartą naudojant simbolius (pvz., *) šalia informacijos, kuri reikalauja asmens duomenų atitinkamam tikslui.

7. DUOMENŲ APDOROJIMO BŪDAI
Asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Privatumo įstatymo nuostatų, naudojant elektronines ar automatines priemones ir rankiniu būdu, griežtai laikantis tikslų, dėl kurių buvo surinkti iš duomenų bazių, „Lavazza“ arba trečiųjų šalių (paskirtų duomenų tvarkytojais) valdomų elektroninių platformų, „Lavazza“ ir minėtų trečiųjų šalių integruotų IT sistemų ir (arba) interneto svetainių, kurios priklauso „Lavazza“ bendrovei ar yra jos naudojamos.
Asmens duomenys tvarkomi tik apmokytų ir įgaliotų asmenų, taikant metodus, užtikrinančius aukščiausio lygio konfidencialumą. Duomenų valdytojas taiko visas tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų saugumo lygį, atitinkantį su duomenų tvarkymu susijusią riziką.
Asmens duomenys daugiausia tvarkomi Duomenų valdytojo biuruose ir duomenų tvarkytojų buveinėse.

8. DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS IR JŲ PERDAVIMAS
Asmens duomenys gali būti prieinami „Lavazza“ darbuotojams ir partneriams aukščiau nurodytais tikslais.
Pateikti asmens duomenys gali būti perduodami „Lavazza Group“ bendrovėms ir (arba) trečiųjų šalių bendrovėms, esančioms Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje ir (arba) už jos ribų. Šios bendrovės Duomenų valdytojo vardu vykdo aukščiau minėtą veiklą, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, ir veikia kaip duomenų tvarkytojai.
Asmens duomenų perdavimas „Lavazza Group“ ir (arba) trečiųjų šalių bendrovėms, esančioms už ES / EEE ribų, vykdomas pagal BDAR V skyrių. Jis grindžiamas Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis (SSS). Norėdami gauti šių SSS kopijas, kreipkitės į Duomenų valdytoją šios privatumo politikos 12 skyriuje nurodytais adresais.
Galiausiai, jei tai būtina, teisės aktuose numatytais atvejais asmens duomenys gali būti siunčiami teisminėms institucijoms.

9. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi duomenų tvarkymo būtinumo ir proporcingumo principų, nustatėme įvairius asmens duomenų saugojimo laikotarpius atskirais aprašytais tikslais.

 • Registracija svetainėje ir (arba) programėlėje: asmens duomenys, kuriuos pateikėte norėdami užsiregistruoti svetainėje, saugomi visą laiką, kol esatę užsiregistravę. Jei paskyra bus neaktyvi 24 mėnesius, ji bus ištrinta.
  Išmaniųjų kavos aparatų savininkams paskyra bus aktyvi visą aparato naudojimo laikotarpį. Jei aparatas nenaudojamas 24 mėnesius, paskyra bus ištrinta, o surinkti duomenys nuasmeninti.
 • Sąskaitų faktūrų duomenys saugomi atitinkamą laikotarpį, kad būtų užtikrintas tinkamas sutarties vykdymas, ir bet kuriuo atveju dar 10 metų, kad būtų galima įvykdyti susijusias administracines ir mokestines prievoles.
 • Duomenys, surinkti asmenims dalyvaujant konkursuose ir loterijose, saugomi visą konkursų ir loterijų galiojimo laikotarpį ir tam tikrą laiką, kad būtų užtikrintas tinkamas jų vykdymas. Tai nepažeidžia administracinių ir mokestinių prievolių, kurioms teisės aktuose numatytas duomenų saugojimo laikotarpis, vykdymo.
 • Asmens duomenys, pateikti dėl dalyvavimo meistriškumo kursuose ar mokymuose, tvarkomi visą kursų trukmę ir tiek, kiek reikia, kad būtų galima tinkamai valdyti dalyvavimą kursuose ir atlikti susijusias administracines užduotis.
 • Duomenys, surinkti profiliavimo ir reklaminės medžiagos siuntimo tikslais, dėl kurių buvo duotas sutikimas, saugomi atitinkamai ne ilgiau kaip 12 ir 24 mėnesius arba bet kurį kitą laikotarpį, kurį gali nurodyti priežiūros institucijos. Jei aukščiau nurodyto sutikimo nedavėte, asmens duomenys bus anonimiški ir naudojami statistinei analizei.
 • Duomenys, surinkti siekiant tvarkyti ir atsakyti į užklausas apie įvairių „Lavazza Group“ prekės ženklų produktus ir iniciatyvas, taip pat duomenys, pateikti bendraujant su „Lavazza“ pasauliu, saugomi tiek, kiek reikia užklausoms įvykdyti. Vėliau, jei nebėra tolesnio kontakto, jie panaikinami, išskyrus administracinius reikalavimus (pavyzdžiui, užklausa dėl skundo saugoma ilgiau, nei reikia jam išspręsti).

10. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENYS
„Lavazza“ paprastai nerenka nepilnamečių asmens duomenų ir sąmoningai su jais nebendrauja. Dėl šios priežasties raginame tėvus aktyviai stebėti savo jaunesnių nei šešiolikos metų vaikų veiklą internete.
Vis dėlto, jei norėtume susisiekti su jaunesniu nei 16 metų amžiaus nepilnamečiu, reikia gauti jo tėvų arba globėjų sutikimą.

11. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Asmenys bet kada gali pasinaudoti 15 reglamento ir tolesniuose straipsniuose nustatytomis teisėmis, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo teises ir pareigas, įskaitant:

 • teisę gauti patvirtinimą, ar yra su jumis susijusių asmens duomenų, neatsižvelgiant į tai, kad jie jau yra įrašyti, ir tokių duomenų perdavimą suprantama forma;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kurį davėte duomenų tvarkymo tikslais;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir perkeliamumą;
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • teisę kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas prieštarauja galiojantiems įstatymams.

12. NAUDOJIMOSI SAVO TEISĖMIS BŪDAI
Jei norite pasinaudoti minėtomis teisėmis arba gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, rašykite laišką el. p. adresu PrivacyDPO@lavazza.com arba į Duomenų valdytojo registruotą buveinę Via Bologna 32, 10152, Turinas (TO).