PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. .panta ES Regula Nr.679/2016

Pārskatīta 2022.gada augustā

PRIEKŠVĀRDS

Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 679/2016 (turpmāk tekstā "Regula") un nacionālo likumu par personas datu aizsardzību (turpmāk kopīgi tekstā apzīmēti kā - "Privātuma likums") LUIGI LAVAZZA S.P.A. aicina jūs uzmanīgi izlasīt šo Privātuma Politiku, kurā ir svarīga informācija par jūsu Personas Datu aizsardzību.
Saskaņā ar Regulas noteikumiem, jūsu Personas Datu apstrāde tiks balstīta uz pareizības, likumības, pārredzamības, mērķa un uzglabāšanas ierobežojuma, minimizēšanas un precizitātes, integritātes un konfidencialitātes principiem.

1. DATU PĀRZINIS
Datu Pārzinis ir LUIGI LAVAZZA S.p.A. (turpmāk "Lavazza" un/vai "Datu Pārzinis"), juridiskā adrese Turīna, Via Bologna 32, tā pagaidu likumīgais pārstāvis.

2. DATU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS - DAI
Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu Pārzinis ir noteicis un norīkojis Datu Aizsardzības Inspektoru (DAI), kurš ir atbildīgs un uzrauga Regulas ievērošanu un būs datu subjektu kontaktpersona, kā arī Itālijas Datu Aizsardzības Pilnvarotais. Ar DAI var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi PrivacyDPO@lavazza.com.

3. DATU APSTRĀDĀTĀJS
Jūsu personas datus var apstrādāt uzņēmumi, kas norīkoti par datu apstrādātājiem, lai Lavazza vārdā veiktu darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi. Datu pārzinis ir izveidojis Datu apstrādātāju sarakstu, kas tiek pastāvīgi atjaunināts un kuru dara pieejamu Jums, sazinoties ar šī paziņojuma 12.punktā norādīto adresi.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDE

 • Personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, vecums, dzimums utt.)
 • Kontaktinformācija (e-pasts, adrese, tālruņa numurs)
 • Ģeogrāfiskās atrašanās vietas (ieskaitot IP adreses)
 • Interneta pārlūkošanas dati (ieskaitot datus no sociālo tīklu ikonām, pieteikšanas pogām, piemēram, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn utt.), kas apkopoti, izmantojot jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ieinstalētās sīkdatnes (lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu Politiku)
 • Bankas rekvizīti, kas nepieciešami biznesa attiecību pārvaldībai
 • Fotogrāfijas un/vai videoieraksti
 • Ja pieprasījums Lavazza tiek nosūtīts, izmantojot Lavazza interneta vietnes sadaļu "Sazināties ar mums", jāiesniedz noteikti personas dati, lai Lavazza varētu izpildīt šo pieprasījumu, un tādēļ saistītie reģistrācijas veidlapas lauki ir atzīmēti kā obligāti.
  Papildus iepriekš minētajām Personas Datu kategorijām, citi dati, ko esat tieši iesniedzis/-gusi (tā sauktie "iesniegtie dati"), var tikt apstrādāti un kopīgoti Lavazza sociālo tīklu lapās (Facebook, Twitter, Instagram utt.). Lai pārvaldītu šīs lapas, lūdzu, sazinieties ar trešajām personām, kas nodrošina šos pakalpojumus. Daži no sociālajos tīklos iegūto datu piemēriem ir atzīmes “Patīk”, komentāri, attēli un kopumā jebkāds saturs un informācija, kuru esat publicējis dažādu Lavazza Group piederošo zīmolu sociālo tīklu lapās.

  5. APSTRĀDES MĒRĶI UN JURIDISKAIS PAMATS
  Sakarā ar nepieciešamību piekļūt dažādām Lavazza vietņu sadaļām (un neskaitot individuālas iniciatīvas, kas ietver konkrētu personas datu sniegšanu, par kurām katrā atsevišķā gadījumā tiks publicēti īpaši paziņojumi par privātumu), Jūsu personas datu apstrādes mērķi un ar tiem saistītie juridiskie iemesli ir norādīti zemāk:

  • Reģistrēšanās tīmekļa vietnē/lietotnē: reģistrēšanās mūsu tīmekļa vietnē, izveidojot kontu vai izmantojot jau esošu sociālā tīkla kontu, ir vērsta uz to, lai ļautu jums piekļūt vietnei kā "Reģistrētam Lietotājam" un caur to izmantot piedāvātos ekskluzīvos pakalpojumus. Datu sniegšana nav obligāta. Datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma pasākumu īstenošana, kuros datu subjekts ir iesaistītā puse.
   Reģistrējoties lietotnē, tiks pieprasīta atļauja saņemt paziņojumus par jauna satura publicēšanu, iniciatīvām, pasākumiem, akcijām utt. Apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana. Sadaļās “iestatījumi” un “paziņojumi” vienmēr varat mainīt iestatījumus attiecībā uz šādu paziņojumu saņemšanu tieši no savas ierīces.
   Pamatojoties uz pilnvarām, kuras esat sniedzis sociālajiem tīkliem un uz kurām ir jāatsaucas saistībā ar jūsu privātuma politikas pārvaldību, pieslēgšanās tīmekļa vietnei caur sociālajiem tīkliem var ļaut piekļuvi tādiem personas datiem, kas netika sniegti mūsu portālam reģistrācijas laikā.
  • Produktu iegāde: izmantojot mūsu vietni, jūs varat iegādāties Lavazza produktus gan kā Reģistrēts Lietotājs (un šajā gadījumā jums nav atkārtoti jāievada personas dati katru reizi, kad iegādājaties produktu), gan arī kā Nereģistrēts Lietotājs (atkārtoti - katru reizi ievadot nepieciešamos datus, lai pabeigtu pirkumu). Abos šajos gadījumos ir nepieciešama jūsu personas datu apstrāde.
   Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai pārvaldītu pasūtījumus un maksājumus, kā arī izpildītu izrietošās administratīvās un grāmatvedības saistības, kā arī, lai sazinātos ar jums un iegūtu jebkādu informāciju par jūsu pirkumiem (piemēram, informāciju par jūsu pasūtījumu statusu). Personas datu sniegšana nav obligāta, taču tā ir nepieciešama pasūtījuma pabeigšanai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir Līgums, kurā datu subjekts ir iesaistītā puse.
  • Pieprasījumu un/vai iniciatīvu pārvaldība: Personas dati tiks apkopoti, lai atbildētu uz pieprasījumiem, kas nosūtīti pa e-pastu, izmantojot tīmekļa vietni un/vai sociālos tīklus, piemēram, saistībā ar (bet ne tikai): (a) kafijas automātu apkopi/remontu/maiņu; (b) dažādu Lavazza Group zīmolu produktiem, (c) dalību pārvaldīšanu mūsu iniciatīvās (piemēram, bet ne tikai, ilgtspējības pasākumos, spēlēs). Apstrādes juridiskais pamats ir Datu Pārziņa likumīgās intereses.
   Iepriekš a) apakšpunktā minētos pakalpojumus var sniegt arī, izmantojot video tērzēšanu/zvanu. Šajā gadījumā atbalsts, izmantojot video tērzēšanu/zvanu, tiks aktivizēts pēc lietotāja ieskatiem, notiks tikai tiešraides režīmā un viņu saturs netiks ierakstīts.

  Citi mērķi:

  • Mārketings: pamatojoties uz jūsu īpašu piekrišanu, mēs varam apstrādāt jūsu Personas Datus, lai nosūtītu jums komerciālus paziņojumus, kā arī, lai aicinātu jūs piedalīties mūsu reklāmas iniciatīvās, mūsu pasākumos un reģistrēties mūsu jaunumu saņemšanai. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir Datu Subjekta piekrišana, kuru var atsaukt jebkurā laikā.
  • Dalība konkursos un dāvanu izlozēs: mēs varam apstrādāt jūsu Personas Datus, lai jūs varētu piedalīties konkursos un dāvanu izlozēs. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir līguma pasākumu īstenošana, kuros datu subjekts ir iesaistītā puse.
  • Dalība meistarklasēs vai kursos: mēs varam apstrādāt jūsu Personas Datus, lai jūs varētu reģistrēties un piedalīties meistarklasēs un kursos. Apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpildīšana, kur jūs esat viena no Pusēm.
  • Profilēšana: ar jūsu īpašu piekrišanu mēs varam apstrādāt jūsu Personas Datus profilēšanas nolūkos, proti, lai analizētu vai prognozētu jūsu gaumi, iespējamos ieradumus un izvēli, lai mēs varētu jums piedāvāt pielāgotus produktus, pakalpojumus, reklāmas un komerciālus paziņojumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir Datu Subjekta piekrišana, kuru var atsaukt jebkurā laikā. Profilēšana var tikt veikta arī, izmantojot pirmās un trešās puses sīkdatnes. Tāpēc mēs aicinām jūs izlasīt mūsu Sīkdatņu Politiku. Šo apstrādi var veikt ar nosacījumu, ka jūs dodat savu noteiktu un brīvprātīgu papildus piekrišanu.

  Papildus iepriekšējiem:

  • Analīzes mērķi: Personas Dati, kurus esat sniedzis, mijiedarbojoties ar Lavazza vietnēm un aktivitātēm, un informācija par šo mijiedarbību tiks apkopota mūsu datu bāzē un tiks izmantota, lai anonīmi analizētu un uzlabotu mūsu piedāvātos pakalpojumus, lai novērtētu Lavazza veicināto darbību efektivitāti un iniciatīvas, un, lai veiktu datu bāzes sastāva statistikas analīzi. Apstrādes juridiskais pamats ir Datu Pārziņa likumīgās intereses.
  • Jebkurš cits mērķis, kuram esat devis īpašu piekrišanu, var tikt atsaukts jebkurā brīdī.

  6. DATU NODROŠINĀJUMA RAKSTURS
  Jūsu Personas Datu nodrošināšanai atkarībā no mērķa var būt gan neobligāts, gan obligāts raksturs. Ja raksturs ir obligāts, tas nozīmē, ka nepieciešamo personas datu nesniegšana var ietekmēt iespēju izmantot dažus pakalpojumus (piemēram, lai veiktu pasūtījuma, ir nepieciešama jūsu adrese, taču šīs informācijas nesniegšana neļauj jums pabeigt pasūtījumu/pirkumu). Ja datu sniegšanas raksturs nav obligāts, tad jums būs iespēja izmantot pamatpakalpojumu priekšrocības, bet ne papildu pakalpojumus (piemēram, atsakoties sniegt piekrišanu reklāmas komunikācijai neietekmēs pasūtījuma/pirkuma pabeigšanu, bet neļaus jums saņemt jaunumus par mūsu akcijām un iniciatīvām).
  Personas datu sniegšanas obligātais vai neobligātais raksturs katru reizi tiks atzīmēts, izmantojot simbolus (piemēram,“*”), kas novietoti blakus informācijai, kas pieprasa nodrošināt datus attiecīgajam mērķim.

  7. APSTRĀDES METODES
  Jūsu Personas Dati tiks apstrādāti saskaņā ar pašreizējā Privātuma Likuma noteikumiem, izmantojot elektroniskus vai automatizētus līdzekļus un manuālās metodes, sekojot loģikai, kas ir cieši saistīta ar datu ieguves mērķiem, izmantojot datu bāzes, elektroniskās platformas, ko pārvalda Lavazza, vai trešās personas (ieceltas par Datu Apstrādātājiem), Lavazza un iepriekšminēto trešo personu integrētās IT sistēmas un / vai Lavazza piederošās vai izmantotās vietnes.
  Jūsu dati tiks apstrādāti, izmantojot metodes, kas nodrošina visaugstāko konfidencialitātes līmeni, un to veiks tikai cilvēki, kas ir kvalificēti un pilnvaroti tos apstrādāt. Datu Pārzinis pieņem visus atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu drošības līmeni, kas atbilst ar apstrādi saistītam riskam.
  Personas dati tiks apstrādāti galvenokārt Datu Pārziņa birojos un Datu Apstrādātāju atrašanās vietās.

  8. DATU SAŅĒMĒJI
  Jūsu Personas Dati var būt pieejami Lavazza darbiniekiem un partneriem iepriekš norādītajiem mērķiem.
  Jūsu sniegtie Personas Dati var tikt nodoti Lavazza Group uzņēmumiem un / vai trešo personu uzņēmumiem, kas atrodas gan Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā, gan arī ārpus tās. Šie uzņēmumi Datu Pārziņa uzdevumā veic iepriekš minētās darbības attiecībā uz personas datu apstrādi un darbosies kā Datu Apstrādātāji.
  Datu Pārzinis pieņem atbilstošas garantijas, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs ES / EEZ izmantotajam, kas ir balstīti uz Eiropas Komisijas apstiprinātajām līguma standartklauzulām. Datu pārzinis ir izveidojis Datu Apstrādātāju sarakstu, kas tiek pastāvīgi atjaunināts, un kuru var apskatīt, sazinoties ar adresēm, kas norādītas šīs Privātuma Politikas 12. punktā.
  Visbeidzot, nepieciešamības un likumā paredzētajos gadījumos, jūsu Datus var nosūtīt tiesu iestādēm.

  9. DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS
  Lai nodrošinātu apstrādes nepieciešamības un proporcionalitātes principu ievērošanu, mēs esam definējuši dažādus Personas Datu glabāšanas periodus individuāliem mērķiem:

  • Reģistrēšanās vietnē/lietotnē: Personas Dati, kurus esat iesniedzis, lai reģistrētos vietnē, tiks saglabāti visu laiku, kamēr esat tajā reģistrējies. Ja jūsu konts ir neaktīvs 24 mēnešus, tas tiks dzēsts.
  • Kafijas automātu īpašniekiem konts būs aktīvs visu automāta lietošanas laiku. Ja iekārta netiek lietota 24 mēnešus, jūsu konts tiks dzēsts un iekārtas apkopotie dati tiks anonimizēti.
  • Rēķinu dati tiks uzglabāti piemērotu laika periodu, lai nodrošinātu līguma pareizu izpildi, un jebkurā gadījumā, papildu 10 gadus saistīto administratīvo un nodokļu saistību izpildei.
  • Dati, kas iegūti konkursu un balvu izložu pārvaldībai, tiks uzglabāti visu izlozes laiku un atbilstošu laika periodu, lai nodrošinātu šo aktivitāšu pareizu izpildi. Tas neskar to administratīvo un nodokļu saistību izpildi, kuru datu glabāšanas periods ir noteikts likumā.
  • Personas dati, kas tiek apstrādāti dalībai meistarklasēs vai kursos, tiks glabāti visu kursu norises laiku un tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pareizu dalību kursā un saistīto administratīvo uzdevumu pārvaldību.
  • Profilēšanas un reklāmas materiālu nosūtīšanas nolūkos iegūtie dati, par kuriem ir dota piekrišana, tiks uzglabāti ne ilgāk kā 12 un 24 mēnešus, vai jebkuru citu laika periodu, ko var norādīt uzraudzības iestādes. Ja neesat sniedzis iepriekš minēto piekrišanu, jūsu personas dati tiks pārveidoti kā anonīmi un izmantoti statistikas analīzei.
  • Dati, kas iegūti, lai pārvaldītu un atbildētu uz pieprasījumiem par dažādu Lavazza Group zīmolu produktiem un iniciatīvām, kā arī dati, kas sniegti, esot saskarē ar Lavazza vietnēm un aktivitātēm, tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu pieprasījumus, un, sekojoši, to glabāšana tiks atcelta, ja nenotiks tālāks kontakts, izņemot administratīvās prasības (piemēram, pieprasījums par sūdzību tiks glabāts ilgāk par laiku, kas nepieciešams tās izskatīšanai, lai izpildītu administratīvās prasības).

  10. NEPILNGADĪGU PERSONU DATI
  Lavazza parasti neievāc nepilngadīgu Personas Datus, kā arī apzināti ar tiem neveido nekādu saziņu. Šī iemesla dēļ mēs aicinām vecākus aktīvi uzraudzīt bērnu, kas jaunāki par sešpadsmit gadiem, tiešsaistes aktivitātes.
  Tomēr, ja mēs sazinātos ar nepilngadīgu personu, kas jaunāka par 16 gadiem, piekrišana jāsaņem no viņa vecākiem vai aizbildņiem, izņemot gadījumus, piemēram, kad tiek sniegta atbilde uz nepilngadīgās personas jautājumu vai pieprasījumu.

  11. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
  Jebkura laikā Jūs varat izmantot tiesības, kas noteiktas 15. un turpmākajos pantos, ieskaitot:
  a) tiesības iegūt apstiprinājumu par to, vai par jums pastāv personas dati, neatkarīgi no tā, vai tie jau ir reģistrēti, un šādu datu saņemšanu saprotamā formā;
  b) tiesības jebkurā laikā atsaukt jūsu sniegto piekrišanu datu apstrādes mērķiem;
  c) tiesības piekļūt, labot, izdzēst un ierobežot jūsu personas datu apstrādi un pārnesamību;
  d) tiesības jebkurā laikā iebilst pret Datu apstrādi;
  e) tiesības uzsākt tiesvedību kompetentā uzraudzības Iestādē, ja uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde ir pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem

  12. SAVU TIESĪBU IZMANTOŠANAS METODES
  Ja vēlaties izmantot iepriekš minētās tiesības vai vēlaties iegūt vairāk informācijas par savu personas datu apstrādi, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz: PrivacyDPO@lavazza.com vai rakstiet uz Datu pārziņa juridisko adresi Via Bologna 32, 10152, Turīna (TO).